Trieda, v ktorej sa číta pre radosť

Ak ste tento webinár nestihli naživo, veľmi vám odporúčame, aby ste doň nazreli. Nech vás dĺžka neodradí – rozkúskovať si ho môžete na menšie časti a vypočuť cez voľnú hodinu, veľkú prestávku či v autobuse na ceste domov. Alebo jednoducho preskočte na tie časti, ktoré sa vám zdajú najprínosnejšie. Určite ho ale neobíďte, bola by to preveľká škoda.

Stanka Opátová (finalistka súťaže Učiteľ Slovenska 2019 a absolventka Komenského Inštitútu) a Viki Marcinová v ňom totiž hovoria o zásadných veciach pre vytvorenie príjemného čitateľského prostredia v triedach a motivácii detí čítať viac a najmä čítať radostnejšie. Dotýkajú sa konceptu čitateľského sebavedomia, čitateľských vzorov a knižnej kultúry, ktorá sa nedá pestovať iba doma. Toto všetko by mala byť misia aktívnych dospelých (učiteľov, rodičov, knihovníkov), na ktorých vidieť, že čítanie majú sami radi. Tým dospelým ste s najväčšou pravdepodobnosťou práve vy.

Obsah videa (kliknite, kde sa vám zažiada):

00:15:00 Ako (ne)pestovať čitateľské sebavedomie

00:21:00 Niekoľko čísel a ukážok z kníh

00:42:20 Aké čitateľské vzory vidia naše deti (a že je ich málo)

00:49:17 Prístup ku knihám

01:08:00 Ranné predčítanie v triede (knihy pre radosť – nie pre kontrolu)

01:11:14 Rodičovská žiacka knižka 

01:12:46 Priestor na samostatné čítanie pre radosť, kde si dieťa vyberá samo: triedne knižnice, knihy od rodičov, čitateľské dielne

01:19:00 Vzdelávanie rodičov a učiteľov, zážitkové čítanie 

01:21:00 Ostatné doplnkové aktivity (čítanie stene, spoločná snaha, čítanie cez prestávky)


autorka: Monika Freml, Krajina čitateľov