Aby každé dieťa malo knihy na dosah ruky. Zábavné, kvalitné aj krásne. Knihy, ktoré bude čítať, lebo bude samo chcieť.

1.

DÔVOD

Najjednoduchší spôsob, ako spájať deti s knihami

Triedne knižnice sú deťom najbližšie – doslova na pár krokov. Majú ich na očiach počas prestávok, môžu si v nich kedykoľvek listovať a na vypožičanie nepotrebujú čitateľský preukaz.

Vďaka svojej dostupnosti zvyšujú počet pozitívnych zážitkov s knihou a majú silný dopad na motiváciu dieťaťa čítať viac, čo dokázalo aj viacero zahraničných experimentov. Triedne knižnice rozširujú napríklad vo Fínsku či USA.

„Veľmi sa mi páči, že žiaci si cez prestávku miesto vychádzania von z triedy čítajú. Dokonca si ku knihám píšu poradovníky, kto ďalší bude čítať. Všímam si, ako ich čítanie mení, sú vyspelejší a pokojnejší.“

Zuzana

učiteľka, ZŠ Zlaté Moravce

%

škôl nemá
zriadenú školskú
knižnicu

%

školských knižníc
nepožičiava knihy
domov

%

školských knižníc
nedoplnilo za rok nové knihy

hodiny týždenne
sú otvorené školské
knižnice

Zdroj: Správa o ŠK za rok 2022

2.

DÔVOD

Čítanie pre radosť, nie z povinnosti

Knihy majú u dnešných detí mnoho konkurentov – televíziu, Minecraft, mobily… Z čítania kníh sa stáva povinnosť v škole, prípadne trest doma. Keď však príde puberta, žiadne tresty už nepomôžu. Ostane len nechuť.

Cieľom triednych knižníc je pomôcť deťom zaľúbiť sa do kníh. Nie je to povinné čítanie, je to čítanie pre radosť. Nie sú to zbierky kníh, ktoré už doma nikto nechcel. Knihy v triednych knižniciach sú moderné, pútavé, zábavné a krásne.

„Deťom ponúkame, že čítať môžu, ale nemusia. A o tom to je – aj keď nemusia, ale vidia, ako si spolužiak listuje v knižkách, zvedavo sa pridávajú dokonca aj slabší čitatelia. Možno si prečítajú len jednu-dve vetičky, ale už aj tým si postupne ku knihám budujú vzťah.“

Katarína

učiteľka, ZŠ Terchová

3.

DÔVOD

Knihy na mieru čitateľskej úrovni

V každej triede je široké spektrum čitateľov. Aj medzi šiestakmi môžeme nájsť žiaka, pre ktorého je nahustená dvojstránka bez ilustrácií postrachom. Výsledky z výskumu PIRLS z roku 2021 ukazujú, že až 57 % slovenských štvrtákov po knihe nesiahne, lebo nemá v čítaní dostatočnú sebadôveru.

Správne zostavená triedna knižnica na to myslí. Je prispôsobená konkrétnej triede a obsahuje aj menej náročné knihy (čo neznamená, že sú triviálne alebo hlúpe). Pozitívne čitateľské zážitky a sebavedomie tak zbierajú všetky deti v triede.

„Mám chlapčeka, ktorý ťažko zvládal 1. ročník (dyslexia, dysgrafia, ADHD). Požičal si Kvaka a Čľupa a vyhlásil, že je to perfektná kniha. Jeho mama mi celá nadšená písala, že museli ísť do knižnice, aby si požičali druhý diel, a odvtedy stále číta.“

Anna

učiteľka, ZŠ Žiar nad Hronom