Tlačený materiál ku projektu Naša trieda číta

Tieto plagáty a letáky sú súčasťou triednej knižnice cez projekt Naša trieda číta. Môžete si ich stiahnuť.