Článok: Stopy

Motivovať deti v triede čítať je ozaj náročné. Vhodné a atraktívne prostredie (knihy ľahko dostupné, na dosah) môže byť samé o sebe motiváciou. Ale ani výberom tých najlepších kníh ešte nemusíte mať vyhraté. Niektoré deti dokážu s ľahkosťou prečítať veľa kníh. Niektoré sú hrdé, že zvládli jednu. Ako povzbudiť obe skupiny, aby nedošlo k nežiadúcemu porovnávaniu?

Vytvorte si s deťmi spoločnú cestu prečítaných kníh.

Nižšie v článku nájdete stopu – odtlačok topánky. Vytlačte si niekoľko týchto stôp, prvú umiestnite na nástenku a ostatné uložte v triede do spoločných zásob.

Kedykoľvek niektoré dieťa dočíta knihu (požičanú alebo vlastnú), napíše jej názov do jednej z papierových stôp a nalepí na nástenku ako pokračovanie tej prvej. Každá prečítaná kniha tak bude znamenať novú stopu a teda o niečo dlhšiu spoločnú cestu. Do nej pritom môže prispieť každé jedno dieťa, hoci aj iba jednou prečítanou knihou. Nuž a vďaka anonymite sa to bude diať aj bez vzájomného porovnávania sa. Ako ďaleko sa vám podarí spoločne prejsť?

Ilustráciu stôp si môžete stiahnuť v tlačovej kvalite kliknutím na obrázok.

Uvažujete nad skupinovou výzvou?

Za každú dočítanú knihu v triede môžete vhodiť do pohára korálku alebo kamienok. A po naplnení pohára si môžete s deťmi dohodnúť napríklad prespávačku v škole alebo spoločný výlet do miestnej pizzerie. Avšak pozor, pri takýchto výzvach treba byť opatrní a dobre sledovať či deti bavia príbehy samotné (a či sa náhodou až príliš nesústredia na samotnú prespávačku). Motivovanie nejakou odmenu je vždy problematické:

  • V triede môže začať dochádzať k nepeknému porovnávaniu a skrytému posmechu. („A ty prečo iba jednu knihu, ha? Nezmôžeš sa na viac?“). Slabí čitatelia môžu prežívať veľký pocit nedostatočnosti – kým sa oni trápia s každou stranou, ich spolužiaci prikladajú jednu korálku za druhou.
  • Ak zvolíte priveľký pohár, ktorý sa plní nekonečne dlho, deti môžu vzdať nie len jeho plnenie, ale aj samotné čítannie.
  • Keď je už pohár už-už naplnený, deti môžu z nedočkavosti chcieť všetko urýchliť. A teda knižkami listovať namiesto toho, aby ich čítali. Našim cieľom je, aby čítali bez ohľadu na to ako dlho im to môže trvať (lebo len takto sami seba začínajú vnímať ako čitateľov). Avšak vízia korálky v pohári môže túto snahu pokriviť.

Najdôležitejšie však je toto: nezabudnite priebežne vkladať svoje prečítané knihy aj vy. Najväčšou motiváciou je totiž dospelácky čitateľský vzor. Dajte svojim žiakom najavo, že aj vy radi čítate pre potešenie.

Ilustráciu si môžete stiahnuť v tlačovej kvalite kliknutím na obrázok.

autorka článku: Viki Marcinová, Krajina čitateľov