Článok: Stopy

Motivovať deti v triede čítať je ozaj náročné. Vhodné a atraktívne prostredie (knihy ľahko dostupné, na dosah) môže byť samé o sebe motiváciou. Ale ani výberom tých najlepších kníh ešte nemusíte mať vyhraté. Niektoré deti dokážu s ľahkosťou prečítať veľa kníh. Niektoré sú hrdé, že zvládli jednu. Ako povzbudiť obe skupiny, aby nedošlo k nežiadúcemu porovnávaniu?

Vytvorte si s deťmi spoločnú cestu prečítaných kníh.

Nižšie v článku nájdete stopu – odtlačok topánky. Vytlačte si niekoľko týchto stôp, prvú umiestnite na nástenku a ostatné uložte v triede do spoločných zásob.

Kedykoľvek niektoré dieťa dočíta knihu (požičanú alebo vlastnú), napíše jej názov do jednej z papierových stôp a nalepí na nástenku ako pokračovanie tej prvej. Každá prečítaná kniha tak bude znamenať novú stopu a teda o niečo dlhšiu spoločnú cestu. Do nej pritom môže prispieť každé jedno dieťa, hoci aj iba jednou prečítanou knihou. Vďaka anonymite sa to bude diať aj bez vzájomného porovnávania sa.

Ilustráciu stôp si môžete stiahnuť v tlačovej kvalite kliknutím na obrázok.

Skúste urobiť z čítania skupinovú výzvu.

Za každú dočítanú knihu vhoďte do pohára korálku alebo kamienok. Dohodnite sa s deťmi, akú odmenu by si po naplnení pohára priali. Výlet do miestnej zoo, vyučovanie vonku namiesto v triede? Tuto však treba dávať pozor na to, aby v triede naisto nedochádzalo k porovnávaniam či nepekným akože-povzbudeniam medzi deťmi („A ty prečo iba jednu knihu, ha? Nezmôžeš sa na viac?“).
Myslite tiež na úskalia takejto vonkajšej motivácie. Napríklad na dĺžku trvania takejto výzvy. Priveľký pohár, ktorý sa zdá byť prázdny nekonečne dlho, môže ľahko mladých čitateľov odradiť. Odmena sa potom zdá byť nedosiahnuteľná.

Našim cieľom je, aby čítali bez ohľadu na to ako dlho im môže trvať prečítanie jednej knihy. Vízia korálky v pohári môže túto snahu pokriviť – a to hlavne keď je pohár už-už naplnený.

Najdôležitejšie však je toto: nezabudnite priebežne vkladať svoje prečítané knihy aj vy. Najväčšou motiváciou je totiž dospelácky čitateľský vzor. Dajte svojim žiakom najavo, že aj vy radi čítate pre potešenie.

Ilustráciu si môžete stiahnuť v tlačovej kvalite kliknutím na obrázok.

autorka článku: Viki Marcinová, Krajina čitateľov