Stanka Opátová: Čo mi pomohlo s čítaním v triede

Stanka Opátová je učiteľkou na prvom stupni, ktorá sa snaží priniesť do oravského regiónu nové metódy výučby. Je finalistkou súťaže Učiteľ Slovenska 2019 a absolventkou Komenského Inštitútu. Vidieť ste ju mohli v našom webinári Trieda, v ktorej sa číta pre radosť. Ak túžite po inšpirácii, ako aktívne budovať čitateľskú gramotnosť vo svojej triede, nazrite do jej desiatich užitočných tipov, na ktorých sama stavia:

1. Ranné čítanie – každý deň prvú hodinu čítame počas rannej komunity knižku na pokračovanie. Môže aj nemusí nasledovať rozprávanie o prečítanom.

2. Čítanie rodičov doma –  rodičom sme zaviedli Rodičovskú žiacku knižku, kde deti môžu hodnotiť ich každovečerné čítanie. Ráno sa rozprávame o príbehoch, ktoré im rodičia čítali.

3. Knižnica priamo v triede – v triede máme poličky s knihami, ktoré si žiaci môžu požičiavať na čítanie cez prestávky, počas čitateľských dielní, alebo aj domov.

4. Knihy od rodičov – s rodičmi prváčikov sme sa dohodli, že do triedy venujú knihy s veľkými písmenami (ktoré deti dostali napríklad na Vianoce) a deti si ich budú môcť požičiavať domov na večerné čítanie.

5. Čitateľské dielne – namiesto hodiny klasického čítania sme si raz do týždňa vymysleli čitateľské dielne. Deti celú hodinu čítajú knihu podľa svojho výberu v triede alebo školskej knižnici. Na konci hodiny majú priestor zapísať si, o čom čítali, a zároveň rozprávať o dočítaných knihách.

6. Čítanie rodičov v škole – počas celého marca, mesiaca knihy, navštevujú triedu rodičia, babky, dedkovia či tety žiakov a každé ráno im čítajú ukážku z obľúbenej detskej knihy. Knižku zároveň nechávajú v škole, aby si ju mohli požičať iné deti a sami si odnášajú pamätný list.

7. Vzdelávanie učiteľov – do školy pozývame odborných lektorov, ktorí nám v rámci workshopov rozprávajú o dôležitosti čítania, zúčastňujeme sa na letných školách Komenského inštitútu a iných formách vzdelávania (konferencia Učíme pre život, Pedagogickí hrdinovia).

8. Vzdelávanie rodičov – ako triedni učitelia cez rodičovské združenia “prednášame” o dôležitosti čítania a ponúkame možnosť spolupráce s lektormi.

9. Čítanie profesionálom – deti majú rady čítanie, ktoré je zaujímavé, živé a plné emócie. Nikdy nie je na škodu dopriať im zážitok z pekných príbehov čítaných niekým, kto sa takejto činnosti profesionálne venuje (nám predčítal napríklad Tibor Hujdič – Pán Mrkvička).

10. Ostatné projekty a aktivity – čítanie v našej triede podporujú aj ďalšie aktivity, ktoré sú buď jednorazové alebo organizované nad rámec triedy (napríklad na úrovni viacerých tried). Toto sú najmilšie z nich:

  • rozprávkové dni – osem rozprávok v ôsmich triedach 1. stupňa
  • projekt Tri prasiatka – čítanie rôznych verzií, umelecké spracovanie na výtvarnej a pracovnom vyučovaní, nácvik divadielka
  • Oci, mami, prečítaj mi rozprávku – popoludňajšie predčítanie
  • starší žiaci čítajú mladším

O tomto všetkom hovorí Stanka podrobnejšie v spomínanom webinári Trieda, v ktorej sa číta pre radosť. Ak ste webinár nestihli a máte chuť si ju vypočuť, záznam nájdete tu.

Aj vy môžete byť inšpiráciou

Máte za sebou podobný príbeh vo svojej triede? Pomohla vám triedna knižnica rozčítať žiakov, utíšiť prestávky a naštartovať ďalšie čitateľské aktivity v triede alebo škole? Ak ste hrdí na to, čo robíte a chcete sa podeliť so svetom o svoje skúsenosti a rady s čítaním vo vašej triede, určite nám napíšte na nasatriedacita@krajinacitatelov.sk.


autorka: Stanka Opátová (ZŠ Nižná) úvod & editorka: Monika Freml (Krajina čitateľov)