Lenka Jelínková: Ako som sa zmenila

Projekt Naša trieda číta nemá ambície meniť iba postoj detí ku knihám, ale predovšetkým prístup učiteľov k deťom. Viac s nimi spolupracovať, viac im dôverovať. Nebáť sa ich počúvať a otvoriť sa novým možnostiam. Skrátka, zmenu, ktorú chceme vidieť v deťoch, začať budovať od seba. Či a ako je to možné, vám porozpráva pani učiteľka Lenka Jelínková:

Ako som sa zmenila ja? V poslednej dobe sa veľa rozpráva o čítaní s porozumením a veľmi sa v tejto oblasti tlačí na deti, aby boli úspešné pri testovaní. Tiež som podľahla tomuto tlaku a robila som s nimi rôzne aktivity na zvyšovanie úrovne čítania a čítanie s porozumením.

Počas korony som počúvala webinár Trieda, v ktorej sa číta pre radosť. Bola som taká fascinovaná tým, čo tam dievčatá rozprávali, že som o tom nedokázala nehovoriť. Zapojila som deti do projektu a objednala som knihy. To bolo všetko, čo som pre to musela urobiť, ostatné za mňa urobili samotné knihy. Prestala som robiť všetky tie pracovné listy k textom a proste si len čítame a zdieľame si informácie o knihách.

Úroveň čítania u väčšiny detí sa zlepšila. Nezaznávam pracovné listy zamerané na porozumenie textu a vyhľadávanie informácií v ňom, ale nateraz to tak necítim. Ak potrebujem odísť z triedy a nechať deti samé, tak viem, že ich nájdem čítať si. Takže zmena nastala u mňa v tom, že som prestala na deti v tejto oblasti tlačiť a deti to vnímajú. Knihy sa stali našou úplne prirodzenou súčasťou.

V septembri sme s deťmi začali triednu čitateľskú aktivitu, kde sme si dali spoločný cieľ a úlohou bolo naplniť knižnicu prečítanými knihami. Podmienka bola, aby každý prispel aspoň jednou knihou. Knižnicu deti naplnili za dva mesiace, na každej hodine čítania mi niekoľko detí prezentovalo svoje knihy. Niekedy to bolo dosť náročné, lebo sme nič iné nestíhali. Pri tom sa mi úplne stratil zmysel známkovania čítania.

Kolegyne mi rozprávajú, že sa im páči, že keď prídu ku mne do triedy, nájdu tam niekoho s knihou. Vždy som mala v triede nejakú tú triednu knižnicu, ale bol to skôr len dekoračný prvok. Teraz je knižnica v triede centrom diania. Som vďačná, že som sa dostala k webináru a že to zmenilo môj pohľad na čítanie.

Chceme o vás počuť

Prešli ste si podobnou príjemnou skúsenosťou vo svojej triede? Napíšte nám, aké malé zázraky vám priniesla vaša triedna knižnica na email nasatriedacita@krajinacitatelov.sk. Veľmi radi vášmu príbehu prenecháme priestor medzi našimi článkami a užitočnými tipmi.


autorka: Lenka Jelínková (ZŠ Karpatská, Žilina), úvod & editorka: Monika Freml (Krajina čitateľov)